Soma Gård

Barnehagen holder til på den tidligere besøks gården Soma Gård.  Den kommersielle delen av denne ble nedlagt September 2023.