Om oss

Barnehagen er eiet av Eivind Herredsvela. Den er lokalisert på idylliske Soma Gård på Sandnes. For dere som ikke kjenner til gården er dette en godt tilrettelagt besøksgård, og barnehagen disponerer hele dette området. 

Barnehagen har en avdeling for 19 barn mellom 3-6 år.

Åpent 07.30 til 16.30. Ingen stengte planleggingsdager. 

Barnehagen ligger i et lunt og trygt nabolag og har et uteområde som er

tilrettelagt ulike typer lek, og med utfordringer for alle aldersgrupper.


Naturbarnehage


Friluftsliv og mange turer i skog og mark er en stor del av barnehagehverdagen. Vi har et rikt dyreliv like utenfor døren og flere fine turområder vi kan bruke.

Barna vil få ta del i stellet av dyrene dersom de ønsker det. Barna har store områder å boltre seg på, innendørs på besøksgården, ute i nærmiljøet og ellers i naturen under utflukter.

Her ligger det utallige muligheter og utfordringer og venter barna deres.

Omsorg for mennesker og dyr

Omsorg er en forutsetning for at barna skal være trygge og trives, og for at de skal utvikle empati og nestekjærlighet. Barnehagen skal gi barna anledning til å utvikle tillit til seg selv og til andre.

Barnehagen skal være en sterk formidler av medmenneskelige verdier. Vi skal støtte og rettlede barna til å bli trygge på seg selv og oppmuntre dem til å dele sin kunnskap, nysgjerrighet, omsorg og empati for andre.

Vi vil ha et miljø som ikke bare gjør barna til mottaker av omsorg, men som verdsetter barnas egne omsorgshandlinger.


Vennskap og lek. 

«En venn er noe av det beste du kan ha, og noe av det beste du kan være.»

Barnehagen har et ett trygt og lite miljø der barna møter hverandre med respekt og glede. Alle er vi forskjellige og sammen finner vi ut at det er plass til alle. Vi er en liten gruppe som blir godt kjent med hverandre. Her finner alle som vil lekekamerater og venner. Naturen gir oss en verdifull læring og mestrings- del av leken. 

Barnehagen skal inkludere alle barn og være med å skape et miljø fritt for mobbing. 

Leken skal være en arena for utvikling og læring, og for sosial og språklig samhandling.

Barn skal mestre ferdigheter både for å komme inn i lek og opprettholde den, og mange lærer av å observere eller av tilstedeværende voksne. 

Fotogalleri